مینی کامپیوتر اورنج پای Orange PI R1

مینی کامپیوتر اورنج پای Orange PI R1

مینی کامپیوتر اورنج پای Orange PI R1

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی