بورد تبدیل PLCC به DIP - مدل 32 پایه

بورد تبدیل PLCC به DIP - مدل 32 پایه

بورد تبدیل PLCC به DIP - مدل 32 پایه

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی