خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد 50 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد 50 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد 50 ولت

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی