ماژول وای فای و تماس TTGO T-Call V1.3 با چیپ های SIM800L و ESP32

ماژول وای فای و تماس TTGO T-Call V1.3 با چیپ های SIM800L و ESP32

ماژول وای فای و تماس TTGO T-Call V1.3 با چیپ های SIM800L و ESP32

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی