سنسور اندازه گیری دمای مقاومتی PT1000

سنسور اندازه گیری دمای مقاومتی PT1000

سنسور اندازه گیری دمای مقاومتی PT1000

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی