ترانزیستور 2SC2073

ترانزیستور 2SC2073

ترانزیستور 2SC2073

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی