مقاومت 11.3 اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

مقاومت 11.3 اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

مقاومت 11.3 اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی