خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی