شیلد گیرنده مادون قرمز به همراه ریموت مخصوص رزبری پای - IR Remote & Power Button For Rpi Shield V1.22

شیلد گیرنده مادون قرمز به همراه ریموت مخصوص رزبری پای - IR Remote & Power Button For Rpi Shield V1.22

شیلد گیرنده مادون قرمز به همراه ریموت مخصوص رزبری پای - IR Remote & Power Button For Rpi Shield V1.22

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی