ماژول کاهنده ولتاژ XL4015 دارای CV و CC مجهز به USB، نمایشگر و سه LED وضعیت

ماژول کاهنده ولتاژ XL4015 دارای CV و CC مجهز به USB، نمایشگر و سه LED وضعیت

ماژول کاهنده ولتاژ XL4015 دارای CV و CC مجهز به USB، نمایشگر و سه LED وضعیت

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی