ماژول ساعت دقیق DS3231 با رابط I2C

ماژول ساعت دقیق DS3231 با رابط I2C

ماژول ساعت دقیق DS3231 با رابط I2C

در 10 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات

مشخصات ثبت نشده است!

فروشگاه های اینترنتی