برد رزبری پای زیرو Raspberry pi zero W

برد رزبری پای زیرو  Raspberry pi zero W

برد رزبری پای زیرو Raspberry pi zero W

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی