سوکت آی سی 28 پین باریک

سوکت آی سی 28 پین باریک

سوکت آی سی 28 پین باریک

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات

مشخصات ثبت نشده است!

فروشگاه های اینترنتی