سوکت آی سی 28 پین باریک

سوکت آی سی 28 پین باریک

سوکت آی سی 28 پین باریک

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی