ماژول مبدل DC-DC کاهنده و افزاینده LM2596-LM2577 با امکان کنترل جریان خروجی

ماژول مبدل DC-DC کاهنده و افزاینده LM2596-LM2577 با امکان کنترل جریان خروجی

ماژول مبدل DC-DC کاهنده و افزاینده LM2596-LM2577 با امکان کنترل جریان خروجی

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی