مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی