BNX026H01L 10uF 50V 20A 50KHz-1GHz

BNX026H01L 10uF 50V 20A 50KHz-1GHz

BNX026H01L 10uF 50V 20A 50KHz-1GHz

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی