هیتسینک تراشه های SMD سایز 6*14*14 میل (پشت چسب دار)

هیتسینک تراشه های SMD سایز 6*14*14 میل (پشت چسب دار)

هیتسینک تراشه های SMD سایز 6*14*14 میل (پشت چسب دار)

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی