هیتسینک 1.5*2 سانت TO-220

هیتسینک 1.5*2 سانت TO-220

هیتسینک 1.5*2 سانت TO-220

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی