ماژول نمایشگر جوهری e-Paper (کاغذ الکترونیکی) سایز 4.3 اینچ - سریال - ساخت Waveshare

ماژول نمایشگر جوهری e-Paper (کاغذ الکترونیکی) سایز 4.3 اینچ - سریال - ساخت Waveshare

ماژول نمایشگر جوهری e-Paper (کاغذ الکترونیکی) سایز 4.3 اینچ - سریال - ساخت Waveshare

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی