کلیپس (گیره فنری) تبدیل SMD SO16 به دیپ 16 پایه - همراه با کابل و بورد

کلیپس (گیره فنری) تبدیل SMD SO16 به دیپ 16 پایه - همراه با کابل و بورد

کلیپس (گیره فنری) تبدیل SMD SO16 به دیپ 16 پایه - همراه با کابل و بورد

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی