پولی اکسترودر MK8 مناسب برای فیلامنت های 1.75

پولی اکسترودر MK8 مناسب برای فیلامنت های 1.75

پولی اکسترودر MK8 مناسب برای فیلامنت های 1.75

در 2 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی