فیلترهای اعمال شده حذف همه
هیچ فیلتر فعالی وجود ندارد
قیمتتومان
وضعیت کالا
شهر
  سایت ها
  پروگرامر ST-Link V2/ JTAG ویژه بردهای STM8 و STM32
   
  422500 تومان 

  در فروشگاه کافه ربات

  موجود
  پروگرامر ST-Link V2 ویژه بردهای STM8 و STM32
   
  130000 تومان 

  در 4 فروشگاه

  موجود
  پروگرامر کوچک ST-Link V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32
   
  130000 تومان 

  در 4 فروشگاه

  موجود
  مینی پروگرامر ST-LINK V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32
   
  بدون قیمت

  در 2 فروشگاه

  ناموجود
  MINI STM32
   
  بدون قیمت

  در 3 فروشگاه

  ناموجود
  هدر برد STM32F103RET6
   
  42000 تومان 

  در 4 فروشگاه

  موجود
  هدر بورد STM32F030F4P6
   
  101442 تومان 

  در 2 فروشگاه

  موجود
  میکروکنترلر STM32F103VET6
   
  882900 تومان 

  در 7 فروشگاه

  موجود
  برد توسعه 32 بیتی STM32F103C8T6
   
  320234 تومان 

  در 2 فروشگاه

  موجود
  برد کاتالیست STM32F407ZGT6
   
  850000 تومان 

  در 5 فروشگاه

  موجود
  STM32H750XBH6
   
  1151000 تومان 

  در فروشگاه کویرالکترونیک

  موجود
  آی سی STM32F030F4P6
   
  120000 تومان 

  در 3 فروشگاه

  موجود
  برد دیسکاوری DISCOVERY با میکروکنترلر STM32F746G
   
  4793250 تومان 

  در فروشگاه ایران میکرو

  موجود
  هدر برد STM32F030F4P6
   
  114000 تومان 

  در 3 فروشگاه

  موجود
  STM32L053C8T6
   
  189400 تومان 

  در فروشگاه کویرالکترونیک

  موجود
  STM32G431VBT6
   
  205588.1 تومان 

  در 2 فروشگاه

  موجود
  مینی هدر برد STM32F103C8T6
   
  210000 تومان 

  در 4 فروشگاه

  موجود
  میکروکنترلر STM32F030C8T6
   
  49200 تومان 

  در 3 فروشگاه

  موجود
  فیلتر نتایج