IC TE28F160C3TD TSOP-48

خرید IC TE28F160C3TD TSOP-48

  • نام فروشگاه اسپیار الکترونیک
  • شهر تهران
  • وضعیت موجود
  • قیمت 132400
  • آخرین بروزرسانی
    Loading...

فروشنده های IC TE28F160C3TD TSOP-48

تهران IC TE28F160C3TD TSOP-48 132400 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

فروشنده های IC TE28F160C3TD TSOP-48

تهران IC TE28F160C3TD TSOP-48 132400 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات IC TE28F160C3TD TSOP-48

مشخصات ثبت نشده است!