هیت سینک آلومینیومی TO220 سایز 15x10x16

هیت سینک آلومینیومی TO220 سایز 15x10x16

هیت سینک آلومینیومی TO220 سایز 15x10x16

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی