بورد تبدیل کانکتور FPC (فاصله پایه 0.5) - 10 پایه به دیپ DIP

بورد تبدیل کانکتور FPC (فاصله پایه 0.5) - 10 پایه به دیپ DIP

بورد تبدیل کانکتور FPC (فاصله پایه 0.5) - 10 پایه به دیپ DIP

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی