آنتن 3G - 4G - LTE - طول 15 سانت - گین 4dB - مشکی - با سوکت UFL

آنتن 3G - 4G - LTE - طول 15 سانت - گین 4dB - مشکی - با سوکت UFL

آنتن 3G - 4G - LTE - طول 15 سانت - گین 4dB - مشکی - با سوکت UFL

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی