آنتن 3G - 4G - LTE - طول 17 سانت - گین 5dB - سفید - با سوکت SMA Male

آنتن 3G - 4G - LTE - طول 17 سانت - گین 5dB - سفید - با سوکت SMA Male

آنتن 3G - 4G - LTE - طول 17 سانت - گین 5dB - سفید - با سوکت SMA Male

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی