برد توسعه Node MCU به همراه ماژول WIFI ESP8266 و مبدل CH340

برد توسعه Node MCU به همراه ماژول WIFI ESP8266 و مبدل CH340

برد توسعه Node MCU به همراه ماژول WIFI ESP8266 و مبدل CH340

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی