مقاومت 105 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

مقاومت 105 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

مقاومت 105 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 500 تایی*

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی