کابل فلت 40 رشته مخصوص GPIO برد Raspberry PI

کابل فلت 40 رشته مخصوص GPIO برد Raspberry PI

کابل فلت 40 رشته مخصوص GPIO برد Raspberry PI

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی