برد آردوینو Pro Mini دارای پردازنده مرکزی ATmega328 محصول BTE

برد آردوینو Pro Mini دارای پردازنده مرکزی ATmega328 محصول BTE

برد آردوینو Pro Mini دارای پردازنده مرکزی ATmega328 محصول BTE

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی