ماژول سنسور شتاب سنج دیجیتال ADXL345 (مدل یک ردیفه)

ماژول سنسور شتاب سنج دیجیتال ADXL345 (مدل یک ردیفه)

ماژول سنسور شتاب سنج دیجیتال ADXL345 (مدل یک ردیفه)

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی