ماژول شتاب سنج 3 محوره MMA8452 - ساخت CJMCU

ماژول شتاب سنج 3 محوره MMA8452 - ساخت CJMCU

ماژول شتاب سنج 3 محوره MMA8452 - ساخت CJMCU

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی