BZX384C2V4-G3-08 /Zener Diodes

BZX384C2V4-G3-08 /Zener Diodes

BZX384C2V4-G3-08 /Zener Diodes

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی