ماژول تبدیل RS232 به TTL دارای چیپ SP3232EEN

ماژول تبدیل RS232 به TTL دارای چیپ SP3232EEN

ماژول تبدیل RS232 به TTL دارای چیپ SP3232EEN

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی