برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w

برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w

در 1 فروشگاه از 1,950,000 تا 1,950,000 تومان

فروشنده های برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w

قیمت
برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w 1950000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w

مشخصات ثبت نشده است!

فروشنده های برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w

قیمت
برد رزبری پای زیرو Raspberry Pi Zero w 1950000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه: