خازن 470nF / 400V MKT

خازن 470nF / 400V MKT

در 1 فروشگاه از 2,780 تا 2,780 تومان

فروشنده های خازن 470nF / 400V MKT

قیمت
خازن 470nF / 400V MKT 2780 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات خازن 470nF / 400V MKT

مشخصات ثبت نشده است!

فروشنده های خازن 470nF / 400V MKT

قیمت
خازن 470nF / 400V MKT 2780 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه: