خازن 10pF پکیج 0805 SMD

خازن 10pF پکیج 0805 SMD

در 1 فروشگاه از 130 تا 130 تومان

فروشنده های خازن 10pF پکیج 0805 SMD

قیمت
خازن 10pF پکیج 0805 SMD 130 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات خازن 10pF پکیج 0805 SMD

مشخصات ثبت نشده است!

فروشنده های خازن 10pF پکیج 0805 SMD

قیمت
خازن 10pF پکیج 0805 SMD 130 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه: