برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9

برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9

در 3 فروشگاه از 4,658,000 تا 5,560,000 تومان

فروشنده های برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9

قیمت
برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 4658000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 5439400 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 5560000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9

مشخصات ثبت نشده است!

فروشنده های برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9

قیمت
برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 4658000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 5439400 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

برد توسعه XILINX FPGA SPARTAN6 XC6SLX9 5560000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه: