ماژول دوربین رنگی OV7670 قابل اتصال به میکروکنترلرها

ماژول دوربین رنگی OV7670 قابل اتصال به میکروکنترلرها

ماژول دوربین رنگی OV7670 قابل اتصال به میکروکنترلرها

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی