ترانزیستور منفی C945

ترانزیستور منفی C945

ترانزیستور منفی C945

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی