هیتسینک مسی کوچک - مخصوص رزبری (مینی کامپیوترها - آی سی های SMD)

هیتسینک مسی کوچک - مخصوص رزبری (مینی کامپیوترها - آی سی های SMD)

هیتسینک مسی کوچک - مخصوص رزبری (مینی کامپیوترها - آی سی های SMD)

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی