0.1UF/50V

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی