IR2104SPBF SOIC-8

IR2104SPBF SOIC-8

IR2104SPBF SOIC-8

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی