درباره فروشگاه

اطلاعاتی یافت نشد :(

ارتباط با فروشگاه

وضعیت فروشگاه

2719
تعداد محصولات
348
محصولات موجود

نمادها

نماد اعتماد الکترونیک

تاریخ اعطا: 1398/07/21

تاریخ انقضا: 1402/11/19

نشان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

محصولات این فروشگاه

مقاومت 1.5 کیلو اهم 1 وات
 
بدون قیمت
ناموجود
مقاومت 62 اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 3.3 مگا اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 6.8 مگا اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
موجود
مقاومت 0.5 اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 470 اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
موجود
LED کلاهی 5mm سفید
 
بدون قیمت
ناموجود
LED مستطیلی 2x5x7 قرمز
 
بدون قیمت
ناموجود
مقاومت 100 اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
موجود
مقاومت 150 اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
موجود
مقاومت 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
 
45  تومان 
موجود
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 15 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 56 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود
مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات
 
45  تومان 
موجود
مقاومت 8.8 کیلو اهم 1/4 وات
 
48  تومان 
ناموجود