درباره فروشگاه

اطلاعاتی یافت نشد :(

ارتباط با فروشگاه

وضعیت فروشگاه

5903
تعداد محصولات
5903
محصولات موجود

نمادها

نماد اعتماد الکترونیک

تاریخ اعطا: 1393/03/10

تاریخ انقضا: 1403/03/09

نشان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

محصولات این فروشگاه

10Watt 5.6K
 
7500  تومان 
موجود
ATTINY2313A-PU - DIP
 
115000  تومان 
موجود
AT91SAM7S128-AU
 
765723  تومان 
موجود
STM32F205RCT6
 
634296  تومان 
موجود
PIC16F628A - DIP
 
135854  تومان 
موجود
ATMEGA1280-16AU
 
770400  تومان 
موجود
ATMEGA32A-PU - DIP
 
210000  تومان 
موجود
STM32F407VGT6
 
380000  تومان 
موجود
PIC12F629-I/P - DIP
 
75665  تومان 
موجود
POT SMD 100K
 
3500  تومان 
موجود
POT SMD 20K
 
3500  تومان 
موجود
5Watt 0.15R
 
4800  تومان 
موجود
1/4W 1% 1.2K
 
200  تومان 
موجود
1/4W 1% 5.2K
 
200  تومان 
موجود
2Watt 0.1R 5%
 
873  تومان 
موجود
2Watt 270R 5%
 
750  تومان 
موجود
2Watt 4.7R 5%
 
750  تومان 
موجود
B100K
 
6159  تومان 
موجود
RV24YN-B504
 
67000  تومان 
موجود
RV24YN-B503
 
67000  تومان 
موجود