EV STM32H750XBH6+F750

خرید EV STM32H750XBH6+F750

  • نام فروشگاه زاگرس الکترونیک
  • شهر تهران
  • وضعیت موجود
  • قیمت 8422000
  • آخرین بروزرسانی
    Loading...

فروشنده های EV STM32H750XBH6+F750

تهران EV STM32H750XBH6+F750 8422000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

فروشنده های EV STM32H750XBH6+F750

تهران EV STM32H750XBH6+F750 8422000 تومان خرید اینترنتی

آخرین تغییر قیمت فروشگاه:

مشخصات EV STM32H750XBH6+F750

مشخصات ثبت نشده است!