120uf-50v

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی