10nF-50V

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی